Tarieven

Mensen die een advocaat raadplegen, vragen zich vaak af wat zoiets nu exact zal kosten.

In tegenstelling tot wat men gewoon is bij andere vrije beroepers (dokter, tandarts, …) bestaat binnen de advocatuur voorlopig nog niet zoiets als een geconventioneerd advocaat.

Nog al te vaak vreest men dat een bezoek aan een advocaat te duur is. Niets is minder waar.

Eerste consultatie

Kost maximaal 100 euro incl. btw. Dit bedrag wordt ter plaatse afgerekend.

Uurtarief

Na een eerste consultatie kunnen wij een ruwe schatting maken van de kosten die u mag verwachten. Een echte berekening van het volledige kostenplaatje is vaak echter niet mogelijk omdat we het verloop van de procedure niet kunnen inschatten. Dit is immers afhankelijk van vele elementen die op voorhand moeilijk te voorspellen zijn: hoe stelt de tegenpartij zich op, wordt een overeenkomst bereikt, dienen er gerechtelijke stappen te worden ondernomen, hoeveel keer komt de zaak op de rechtbank voor, wordt er beroep ingesteld…

Om die reden wordt gewerkt met provisies zodat u ten alle tijd een overzicht hebt van wat reeds werd gepresteerd en betaald.

Het kantoor hanteert een ereloon uurtarief van 130 euro/uur excl. btw.

Afhankelijk van de belangrijkheid van de zaak, de aard van het werk, het bereikte resultaat, de onderlegdheid van de advocaat, de urgentie of de vermogenstoestand van de cliënt, kan dit aangepast worden.

Kosten die gemaakt worden om uw dossier te behandelen

Deze kosten worden aangerekend volgens onderstaande forfaits:

  • Opening dossier (éénmalig): € 75
  • Afsluiting en archivering dossier: € 25
  • Gewone brief: € 10/pagina
  • Conclusie, advies, overeenkomsten: €10/pagina
  • Kopie: € 0,50/stuk
  • Afprinten stukken, brieven,… : € 0,50/stuk
  • Verplaatsingskosten: € 0,55/km
  • Parking: werkelijk gemaakte kost

Gerechtskosten

Dit zijn de kosten om uw zaak voor de rechtbank te brengen of om het vonnis te kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn de rolrechten bij de rechtbank en de dagvaardings- en betekeningskosten van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten worden steeds doorgerekend volgens de werkelijke kostprijs.

Deze kosten moeten voorgeschoten worden door de partij die actie onderneemt. Wanneer u een zaak wint, kan de rechter beslissen dat deze kosten dienen gedeeld te worden tussen de partijen of dat ze betaald moeten worden door de verliezende partij.

Rechtsplegingsvergoeding

Wanneer een zaak gewonnen wordt, moet de verliezende partij een forfaitaire tussenkomst betalen in de advocatenkosten van de winnende partij. De omvang van deze tussenkomst is afhankelijk van de waarde van het geschil. In heel wat gevallen zal deze zogenaamde rechtsplegingsvergoeding een belangrijk deel van de advocatenkosten dekken en in sommige gevallen zelfs de totaliteit.

Opgelet: in familiezaken spreekt men niet van winnen of verliezen en betaalt elke partij haar eigen advocatenkosten.

Rechtsbijstand

Tal van verzekeringen bevatten een waarborg rechtsbijstand. Deze geeft u het recht op vrije keuze van een advocaat en draagt de zijn kosten en ereloon. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij autoverzekering, familiale verzekering, brand- en diefstalverzekering, ongevallenverzekering, reisbijstandsverzekering en algemene rechtsbijstandverzekering.