Minderjarigen hebben altijd recht op gratis juridisch advies

Jeugdrecht

Mr. Dominiek Govaert is erkend jeugdadvocaat sinds 2010.

Soms hebben kinderen het moeilijk thuis. Zij willen niet meer naar school, hebben conflicten met hun ouders,… Soms kunnen ouders niet voor hun kinderen zorgen en soms mispeuteren minderjarigen eens iets.

Wanneer vrijwillige hulpverlening niet meer mogelijk is en de situatie zodanig moeilijk wordt dat hulp voor de jongere of ouders noodzakelijk is, spreken we van een VOS of een verontrustende opvoedingssituatie.

Een MOF is een als misdrijf omschreven feit. Een minderjarige die een misdrijf pleegt, komt niet voor de strafrechter maar voor de jeugdrechter. Wanneer een minderjarige als verdachte van een MOF wordt verhoord, heeft hij net als alle verdachten recht op bijstand van een advocaat. Minderjarigen kunnen nooit afstand doen van dat recht op bijstand en kunnen dus steeds met een advocaat overleggen voor het verhoor.

Zowel in het geval van een VOS als van een MOF is er sprake van gerechtelijke of gedwongen hulpverlening waarbij een jeugdrechter maatregelen (geen straf) oplegt. Zowel de aard als de duur van de hulp wordt door de jeugdrechter bepaald.

Minderjarigen hebben altijd recht op gratis juridisch advies en bijstand in een procedure. Zij moeten bijgestaan worden door een erkend jeugdadvocaat.

Kunnen wij u helpen? U kunt ook bij ons terecht voor al uw vragen in verband met huur en verkeersrecht Maak een afspraak