Dialoog zoeken is luisteren naar elkaar in plaats van tegen elkaar aanpraten

Bemiddeling

Bemiddeling of mediation is een alternatieve geschillenbeslechting waarbij mensen in een conflict een beroep doen een op een onafhankelijke derde -de bemiddelaar- om weer met elkaar in gesprek te komen en om zelf beslissingen te nemen die nodig zijn om dit conflict te hanteren en op te lossen.

Transparantie, vertrouwelijkheid, neutraliteit en meerzijdige partijdigheid liggen dan ook aan de basis van bemiddeling.

Als twee partijen bij een conflict oprecht zijn, hebben ze allebei gelijk

De klemtoon ligt hierbij op wat de partijen bindt, op wat zij gemeenschappelijk hebben en vooral op de belangen van beide partijen waardoor deze alternatieve geschillenoplossing veel vreedzamer en constructiever is. De bemiddelaar veroordeelt niet, de bemiddelaar heeft geen belang bij de uitkomst van het geschil en stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van alle actoren.

In een rechtszaak dient in een zeer korte tijdspanne aan de rechter uitgelegd te worden waarom bijvoorbeeld de ene ouder meer recht zou hebben om de kinderen te zien of waarom de ene ouder vindt dat die school beter is dan een andere,… In die strijd is elk argument goed om de andere als het ware zwart te maken teneinde de rechter te overtuigen van zijn of haar gelijk.De vuile was wordt als het ware buiten gehangen en feiten worden niet meer in perspectief gezien.

Gelet op de korte tijdspanne en het gegeven dat een rechter zoveel zaken op zijn/haar bord gesmeten krijgt, worden alle argumenten, verwijten etc. op papier gezet in de vorm van conclusies. Alles staat zwart op wit hetgeen vaak harder overkomt en de woorden kan men later ook niet meer terugnemen.

Kinderen worden meegetrokken in het proces dat tussen ouders wordt gevoerd en zij zijn er de dupe van, dit terwijl kinderen zouden moeten kunnen opgroeien in een veilige sfeer waarin loyaliteit ten aanzien van beide ouders een basis is.

Wanneer dan een rechter een uitspraak doet -zeer vaak na een heel lange tijd waarin onderzoeksmaatregelen werden bevolen zoals bijvoorbeeld een sociale studie en politioneel onderzoek, een tijd waarin beide partijen in onzekerheid leven- ziet de ene zich vaak als winnaar en de andere als verliezer terwijl er, als het op de kinderen op aan komt, er geen winnaars noch verliezers zijn : iedereen wil het beste voor de kinderen.

In een bemiddeling moeten de partijen de bemiddelaar – in tegenstelling tot de rechter- niet overtuigen van de gegrondheid van hun standpunt en waarom zij/hij een ‘betere’ ouder is dan de andere.

Achter elke klacht ligt een wens

De essentie is immers dat de partijen zelf het probleem dat aan de basis van hun conflict ligt, willen oplossen. Zij zelf beslissen over hun kinderen want zij kennen hun kinderen, een rechter niet.

Ervaring leert dat een oplossing die door de partijen zelf aangebracht is en door hen beiden gedragen wordt, meer duurzaam is dan een beslissing die door een derde (bv. rechter) wordt opgelegd omdat bemiddeling een beroep doet op de eigen kracht van mensen.

In dat opzicht is ook aangetoond dat bemiddeling of mediation een duurzamer resultaat kan opleveren en aldus een werkelijke meerwaarde kan bieden.

Dominiek Govaert is bemiddelaar en u kan bij haar terecht voor familiale bemiddeling.

Kunnen wij u helpen? U kunt ook bij ons terecht voor al uw vragen in verband met huur en verkeersrecht Maak een afspraak