Alle zaken die in ons leven van belang zijn

Familierecht

Familiaal recht gaat over geboorte, afstamming, adoptie, huwelijksstelsel, ongehuwd samenwonen, echtscheiding, alimentatieregelingen, co-ouderschap, schenkingen en testamenten. Kortom, alle zaken die in ons leven van belang zijn, van geboorte tot aan de dood. In al deze zaken is advocaat Dominiek Govaert al meer dan 20 jaar thuis. Omdat het familiaal recht niet statisch is maar verandert wanneer het maatschappelijk belang dit vereist, volgt zij regelmatig grondige bijscholingen.

Eén op de twee huwelijken in België loopt spaak en resulteert in een echtscheiding

Echtscheiding

Eén op de twee huwelijken in België loopt spaak en resulteert in een echtscheiding. Het is een moeilijke periode in uw leven, maar wij bieden u een doorgedreven klantgerichte aanpak om tot een bevredigende regeling te komen. U hoeft daarvoor niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds mogelijk is tussen u en uw partner, kan u scheiden met onderlinge toestemming (EOT).

In dat geval wordt op voorhand in onderlinge toestemming een overeenkomst opgesteld over een aantal verplicht overeen te komen materiële en familiale aangelegenheden. Deze voorafgaande overeenkomst leggen we voor aan de familierechtbank, die de echtscheiding uitspreekt.

Een scheiding met onderlinge toestemming is echter niet voor alle cliënten een haalbare kaart. Als het geen optie is kiezen we voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Een huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijze onmogelijk is geworden. Sinds 2010 is er overgestapt naar de ‘schuldloze’ echtscheiding, waarbij niet langer een partij ‘in het gelijk’ of ‘in het ongelijk’ wordt gesteld.

Iedere situatie is uniek, maar de menselijke aanpak primeert steeds en we bespreken elke stap eerst met u zodat u zicht krijgt op de – vooral emotionele en financiële – gevolgen voor de ex-partners.

Het partnerschap eindigt, maar het ouderschap niet. Daarom houden we bij een scheiding zeker ook rekening met de rechten van uw kinderen, die niet om de scheiding hebben gevraagd.  

Kunnen wij u helpen? U kunt ook bij ons terecht voor al uw vragen in verband met huur en verkeersrecht Maak een afspraak