Een evenwicht zoeken tussen de schuldeisers en de schuldenaar

Schuldbemiddeling

Dominiek Govaert en Bart Gies zijn erkend schuldbemiddelaar en worden regelmatig door de rechtbank aangesteld in dossiers voor collectieve schuldbemiddeling. Ook voor het opstellen van een verzoekschrift tot het bekomen van de collectieve schuldenregeling in het kader van de tweedelijnsbijstand kunt u bij hen terecht.

De collectieve schuldenregeling biedt een oplossing aan personen die kampen met een overmatige schuldenlast en die via de bestaande structuren geen afdoende oplossing meer vinden.

De procedure van collectieve schuldenregeling bestaat erin om – onder de begeleiding van een aangeduide schuldbemiddelaar – een evenwicht te zoeken tussen de schuldeisers (die betaling wensen van een openstaande schuld) en de schuldenaar (die zijn schulden wil afbetalen). We streven daarbij naar een oplossing die de schuldenaar toelaat een menswaardig leven te leiden. Deze procedure duurt maximaal 7 jaar. Daarna kan de schuldenaar met een schone lei herbeginnen.

Maak een afspraak